LM Paketleme Tesisi - Almata Kazakistan
LM Paketleme Tesisi - Almata Kazakistan

LM Paketleme Tesisi - Almata Kazakistan

Proje türü

Sigara Paketleme Tesisi

Tarih

2000

Konum

Almata - Kazakistan