MNG -Aircraft Hanger Design Project - Istanbul


Uçak Hangarının NFPA standartlarına Uygun olarak Tasarlanması ve keşif listesi, (Proje Uygulanmadı)