Özel Söndürme Sistemleri

Kuru kimyasal, sulu ve köpüklü söndürme sistemlerinin, korunan alandaki cihazlara zarar verebileceği, söndürme süresinin kısa tutulmasının istendiği durumlarda tercih edilir. Gaz olarak FM200, CO2 ve NOVEC1230 kullanılabilir. FM200, Halon gazı yerine kullanılmaya başlanmıştır. Çevre dostu atmosferik ömrü kısa bir gazdır. Ozona zarar vermez. ODP değeri 0'dır. Renksiz ve kokusuzdur.

FM200 gazlı söndürme sistemleri, FM200 gazının elektriksel olarak iletken ve korozif olmaması ve yangın sonrasında artık bırakmaması sebebiyle hassas cihazların bulunduğu alanların korunmasında tercih edilir. Düşük konsatrasyon ile yüksek söndürme etkisi sağlar. Ayrıca FM200 en yüksek söndürme konsatrasyonunda bile canlıların bulunduğu ortamlarda güvenle kullanılabilir. FM200 sistemleri Class A yüzey yangınlarında, Class B yanıcı sıvı yangınlarında ve Class C elektrikli ekipmanların yangınlarında etkindir. Sıkıştırma oranının diğer gazlara oranla yüksek olması sebebiyle tüp sayısı ve dolayısıyla tüplerin ihtiyaç duyacağı alan gereksinimi düşüktür. IT, bilgi merkezleri, arşivler, müzeler, tıbbi cihaz odaları, depolar, kütüphaneler, ve tarihi binalar FM 200 gazlı söndürme sistemlerinin kullanıldığı yerlerdir.

CO2 havadan %50 daha yoğun, renksiz, kokusuz, ve elektriksel olarak iletken olmayan bir gazdır. Yüksek basınçlı tüplerde sıvı olarak tutulur. Halon gazlı sistemlerin çıkışıyla kullanımı azalmış olsa da düşük dolum maliyeti sebebiyle insansız ortamların korunmasında tercih edilir.

Özel Söndürme Sistemi
Özel Söndürme Sistemi
Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri
Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri
Özel Söndürme Sistemi Pano
Özel Söndürme Sistemi Pano
  • İnert Söndürme

  • CO2 Söndürme

  • FE-13 Söndürme

  • FM-200 Söndürme

  • Su Sisi Söndürme

  • NOVEC1230

Su Sisi Söndürme Sistemleri

Su sisi söndürme sistemi, yangınları kontrol etmek ve söndürmek için ince su tanecikleri kullanarak çalışan bir yangın söndürme sistemidir. Sistem, özel püskürtücüler veya nozullar aracılığıyla suyu boşaltarak suyu küçük damlacıklara ayırır ve buhar benzeri bir sprey oluşturur.

Su sisi söndürme sisteminin avantajları şunlardır:

1. Etkili yangın söndürme: Sistem tarafından oluşturulan buhar, yangını soğutarak ve oksijeni tahliye ederek yangının ısısını azaltır ve yayılma yeteneğini sınırlar.

2. Azaltılmış su hasarı: Sistem tarafından üretilen ince su damlacıkları, daha fazla ısı emme için geniş bir yüzey alanına sahiptir. Bu, geleneksel sprinkler sistemlerine göre daha az su kullanımına yol açar ve çevredeki alana verilen su hasarını en aza indirir.

3. Geliştirilmiş güvenlik: Su sisi sistemleri, yüksek su basıncının hemen mevcut olmadığı alanlarda kullanılmak üzere düşük su basıncıyla çalışacak şekilde tasarlanabilir. Ayrıca, sistem tarafından üretilen buhar, tahliye sırasında dumanı azaltabilir ve görüşü iyileştirebilir.

  • Çeşitli uygulamalar: Su sisi sistemleri; ticari binalar, endüstriyel tesisler, sunucu odaları, gemiler ve hatta değerli varlıkların korunması önemli olan tarihi alanlar dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda kullanılabilir.

Su sisi Söndürme
Su sisi Söndürme